Visualisér forskellige scenarier for udbredelsen af coronasmitte

Nyudviklet corona simulator visualiserer forskellige scenarier for udbredelsen af coronasmitte. Simulatoren er udviklet af Thomas Riisgaard Hansen fra Kite Invent, og kan give en bedre forståelse for, hvor vigtigt der er at efterleve myndighedernes råd og påbud.

 

Se demo

 

Hvad kan man med simulatoren?

Simulatoren kan visualisere hvordan vira som f.eks. coronavirus udvikler sig, og hvad du kan gøre for at hjælpe. I dette læringsværktøj har du mulighed for at se, hvad der sker i det fiktive land Corona-land, når man ændrer på folks adfærd og virussens evne til at smitte. Man kan også se effekterne af, hvad der sker, hvis antallet af patienter overstiger antallet af sengepladser på hospitalerne.

Få svar på følgende spørgsmål

Om simulatoren

Simulatoren er udviklet af Thomas Riisgaard Hansen fra virksomheden Kite Invent. Thomas er en af kræfterne bag coronapp-initiativet og er aktiv i arbejdsgruppen bag dette projekt.

Previous
Previous

Se hvad Corona-epidemien betyder for forureningen i byerne